ททท. เชิญผู้ประกอบการไทยกว่า 100 ราย เข้าร่วมงาน WTM 2010 หวังกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทย ในตลาดสหราชอาณาจักร
วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ย. 2553

                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นำโดย นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายวิชัย ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ ททท.  พร้อมคณะผู้บริหาร ททท. เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 105 ราย เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวระดับโลก World Travel Market 2010 (WTM 2010)   ณ Excel Exhibition Centre  กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร   ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2553

             งาน WTM เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญที่สุดในตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร   จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ.2523) ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 31  และถือเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากงาน The Internationale Tourismus Borse (ITB) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเบอร์ลิน  สหพันธรัฐเยอรมัน การจัดงาน WTM 2009 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย (Sellers) จำนวน 5,121 หน่วยงาน จาก 187 ประเทศ และมีผู้ซื้อ (Buyer/Trade Visitor) จำนวน 24,402 คน  สื่อมวลชนจากทั่วโลก จำนวน  2,839 คน  รวมผู้เข้าชมงาน จำนวน 45,904 คน  ในปีนี้  ประเทศไทยได้สำรองพื้นที่ขนาด 420 ตารางเมตร จัดสร้างเป็นคูหาประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น  พร้อมจัดโต๊ะเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวน 62 โต๊ะ ซึ่งมีผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรม 94 ราย บริษัทนำเที่ยว 7 ราย และอื่น ๆอีก 4 ราย ได้แก่ สยามนิรมิต   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   Elephant Hills Luxury Tented Camp  และ Thai Rent a Car  รวมถึงพื้นที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย  และพื้นที่กิจกรรมสาธิต โดย ททท. ได้นำกิจกรรมสาธิตสปาไทยไปนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้าทางการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ ยังมีคูหาเฉพาะของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นิทรรศการศิลป์ แผ่นดิน และ Green Zone อยู่รวมในส่วนของคูหาจากประเทศไทย ซึ่งจะช่วยผนึกความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี

           ในปีนี้ ททท. จะนำเสนอแคมเปญ "Amazing Thailand Always Amazes You” (ความมหัศจรรย์ที่สัมผัสได้ทุกครั้งที่มาเยือน)  เพื่อสื่อถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผ่านการสัมผัสความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศิลปะ อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คน ซึ่งเป็นตัวแทนของ  “เสน่ห์ความเป็นไทย”  มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว  เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในต่างประเทศ ควบคู่กับการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทย    ทั้งนี้  ในปี 2554  ททท. มีกลยุทธ์ที่จะต่อยอดและขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ  5 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มกอล์ฟ  กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน  กลุ่มสุขภาพและความงาม  กลุ่มดำน้ำ  และกลุ่ม Green tourism  ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเดินทาง สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ ททท. ลงทุนพัฒนามาแล้วระดับหนึ่ง ดังนั้น โอกาสที่จะขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น จึงมีความเป็นไปได้สูง เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ปัจจุบันพัฒนา แยกย่อยตามลักษณะความสนใจ

            กิจกรรมพิเศษระหว่างการจัดงาน WTM 2010  เริ่มต้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ด้วยภารกิจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน Taxi Amazing Thailand เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย  ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน และเป็นประธานพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน WTM 2010 พร้อมทั้งพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านสื่อมวลชนในตลาดสหราชอาณาจักร  

            ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน  ททท. และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานและพระราชทานรางวัล Green Award ให้แก่บริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนที่เป็นพันธมิตรของประเทศไทยในตลาดสหราชอาณาจักร ที่มีบทบาทสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Green Tourism  ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดย ททท. สำนักงานลอนดอน และ บริษัท ResponsibleTravel.com ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสหราชอาณาจักร  ณ คูหาประเทศไทย  อาคาร Excel Exhibition Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  

              จากนั้นในช่วงค่ำ ททท. และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน Amazing Thailand Night ณ โรงแรม Claridge’s เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2503  ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมงานจำนวน 150 คน

              ททท. คาดว่าการที่ประเทศไทยเข้าร่วมงาน WTM 2010 ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศรับทราบข้อมูลสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นำเสนอขายภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Always Amazes You และนำไปพัฒนารายการนำเที่ยวประจำปี   นอกจากนี้ ยังคาดว่ากลุ่มผู้ขาย (Sellers) จะได้รับความสำเร็จทางด้านการเจรจาธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า และการตกลง

               ทำสัญญาการค้า สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  ส่วนกลุ่มผู้ซื้อ (Buyers) ชาวต่างประเทศซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและจากประเทศอื่นๆทั่วโลกจะได้รับทราบข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ประเทศไทยนำเสนอขาย  นอกจากนี้  ททท. ยังใช้งานนี้เป็นเวทีเพื่อกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ให้ผู้ซื้อ (Buyers) และสื่อมวลชนจากทั่วโลกได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง