ททท.ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงาน "อินโดไชน่าแฟร์ 2010" ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท คนร่วมงานกว่า 100,000 คน ระหว่าง 4-13 ธ.ค.นี้
วันที่ประกาศข่าว : 4 พ.ย. 2553

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมสินค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอาหารแห่งสี่แยกอินโดจีน" หรือ "อินโดไชน่า แฟร์ 2010" ประจำปี 2553 (Indochina Fair 2010)  ขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ระหว่างวันที่ 4-13  ธันวาคม  2553  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


                            นายนวล สารสอน ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "มหกรรมสินค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอาหารแห่งสี่แยกอินโดจีน" หรือ "อินโดไชน่า แฟร์ 2010" ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยงทางการค้า การท่องเที่ยวที่สำคัญของบริเวณภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะเป็นประตูหน้าด่านไปสู่นานาประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยเหตุนี้ ทาง ททท.จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานดังกล่าว อันจะนำไปสู่สร้างชื่อเสียงและช่วยประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก รวมถึง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยททท.เชื่อมั่นว่าการจัดงานดังกล่าวนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้มากถึง..กว่า 100 ล้านบาท  และคาดว่าจะมีผู้คนสนใจมาเที่ยวงานมากถึง100,000 คน

                        สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 นี้ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วยบุคคลสำคัญระดับประเทศ  และ ผู้แทนจากประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีกมากมาย อาทิ คณะทูตานุทูต ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คน, คณะผู้บริหารมณฑล/จังหวัด ๖ ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ผู้บริหารมณฑลเจ๋อเจียง/ยูนาน/ส่านซี จากประเทศจีน , ผู้บริหารจังหวัดกวางตรี จาก ประเทศเวียดนาม, ผู้บริหารจังหวัดไชยบุรี/หลวงพระบางจากประเทศลาว,ผู้บริหารจังหวัดย่างกุ้ง/เมียวดี จากประเทศพม่า, ผู้บริหารจังหวัดพนมเปญจากประเทศกัมพูชา ฯลฯ ตลอดจน คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น

                        นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวถึงการจัดงานอินโดไชน่าแฟร์2010  ประจำปี 2553 นี้ว่า จัดขึ้นภายในแนวคิด "ร่วมกันสร้างประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ We Make Great Together” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเป็น “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือ ด้านการค้า อาหาร วิชาการ และการท่องเที่ยว ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

                        "การจัดงานอินโดไชน่าแฟร์ 2010 ถือเป็นการเปิดเมืองพิษณุโลก และประกาศความเป็นเมืองบริการสี่แยกอินโดจีนของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ" ผู้ว่าฯพิษณุโลกกล่าว

                       สำหรับกิจกรรมภายในงาน "อินโดไชน่าแฟร์2010" ประจำปีนี้นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวต่อว่า จะประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ กิจกรรมด้านการค้า จะมีการเจรจาการค้าระหว่าง ๖ ประเทศ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร  การแสดงจำหน่ายสินค้าจากทั่วประเทศกว่า300บู้ท โดยกระทรวงพาณิชย์, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร / ไม้ดอกไม้ประดับ / ไม้มงคล, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ, การจำหน่ายมะม่วงเพื่อการส่งออก จังหวัดพิษณุโลก (ชิม ช๊อป และมอบเป็นของขวัญ), คลินิกให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และยังมีกิจกรรมด้านวิชาการ อาทิ การประชุมเรื่อง “พิษณุโลก : ประตูยุทธศาสตร์อินโดไชน่า และอาเซียน”    (Phitsanulok : Strategic to Indochina and ASEAN) การจัดนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย การจัดกิจกรรมด้านอาหาร อาทิ มหกรรมอาหารอินโดจีน (อิ่มละร้อย อร่อยทั้งอินโดจีน) ซุ้มจำหน่ายอาหาร ๖ ประเทศ, บรูณาการอินโดจีน อาหารนานาชนิดกว่า 100 บู้ท นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมด้านด้านวัฒนธรรมและการแสดง อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอินโดจีน, การละเล่นวิถีพื้นบ้านอินโดจีน และมินิคอนเสิร์ต ฯลฯ