ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหัศจรรย์เชียงรายเหนือสุดในสยาม” ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางแค กรุงเทพฯ
วันที่ประกาศข่าว : 20 ต.ค. 2553

                 ททท.สำนักงานเชียงราย   ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวในงาน “มหัศจรรย์เชียงรายเหนือสุดในสยาม”  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2553  ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค  กรุงเทพฯ   ซึ่งภายในงานจัดให้มีการออกบูธนำเสนอกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทที่สำคัญ  และกิจกรรมการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวทุกรูปแบบของจังหวัดเชียงราย  

                   นางอัจฉริกา   มณีสิน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงราย การท่องเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท. ) กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่า   จังหวัดเชียงราย  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายการท่องเที่ยว   โดยได้รับการสนับสนุนจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และบริษัท โกลบอลไอแคร์ จำกัด   จัดงาน “มหัศจรรย์เชียงรายเหนือสุดในสยาม”  ขึ้น  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2553 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค  กรุงเทพฯ  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในจังหวัดเชียงราย  และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท  และชุมชนทางการท่องเที่ยว  ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและสินค้าคุณภาพใหม่  ๆ สู่สายตานักท่องเที่ยว  โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ  ประกอบด้วย :         

                   1. การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  ได้แก่ สินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์โอท๊อป  ผลิตภัณฑ์ชา – กาแฟ และผลิตภัณฑ์ชาวเขา 
                   2. การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตชนเผ่า  โครงการพัฒนาดอยตุง         
                   3. การจัดแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และงานฉลอง 750 ปีเชียงราย
                   4. การออกบูธนำเสนอรายการนำเที่ยวจากผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  (บริษัทนำเที่ยว/สถานประกอบการที่พักแรม/ร้านอาหาร)
                   5. การจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่  การปีนหน้าผา  การยิงธนู  การแข่งลูกข่าง  การสาธิตหัตถกรรมงานมือ  การแกะสลักเสาไม้ประกอบเรื่องราวเมืองเชียงราย การจัดสวนดอกไม้งามเชียงราย   การจัดทำบัตร Chiang Rai Gic Card
                   6. การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองแบบบรรยากาศกาดมั่ว
                   7. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรมบนเวที  และการแสดงของศิลปินเชียงราย

                     นอกจากนั้น  ยังจัดให้มีกิจกรรมการละเล่นที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงรายมานำเสนอภายในงานนี้อีกมากมาย    ซึ่งผู้สนใจจากทั่วทุกภาคสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวได้   และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ 053-150192  ได้ทุกวันเวลาราชการ