มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่ง e – card ที่เกี่ยวกับมูลนิธิ ร.๒ ร่วมประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ
วันที่ประกาศข่าว : 20 ต.ค. 2553

                                มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญนิสิต  นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่ง e – card ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ร.๒ และอุทยาน ร.๒ เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียติยศ  โดยจำนำผลงานที่ชนะเลิศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เทศกาลต่างๆต่อไป   ทั้งนี้  องค์ประกอบของผลงานจะต้องประกอบด้วย ภาพสถานที่ของมูลนิธิฯและอุทยาน ร.๒  ใช้รูปแบบเป็น Flash animation ขนาด 640 x 480 pixel  ความยาวไม่เกิน 1 นาที  ไฟล์เป็น .swf ขนาดไม่เกิน 500  

  

                                ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kingrama2found.or.th  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2553  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมูลนิธิ ร.๒  หอวชิราวุธานุสรณ์ ชั้น 2 (ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ)  ท่าว่าสุกรี  โทรศัพท์ 0 2628 7217