กมธ.กิจการชายแดนไทยชวนไปสารวจเส้นทาง R3A และ R3B กับคาราวานเส้นทางเศรษฐกิจGMS ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศข่าว : 14 ต.ค. 2553

           

            นายอิทธิเดช แก้วหลวง ประธานกรรมาธิการ กิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ 7 องค์กร คือ กรมทางหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการจัดโครงการคาราวานเส้นทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง หรือคาราวาน GMS ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์มิตรประเทศโดยมี ไทย – ลาว – จีน – พม่า เพื่อผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศผ่านทางชายแดน ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS และเพื่อทราบถึงศักยภาพของเส้นทางในการเดินทาง และขนส่ง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน

           ตลอดเส้นทางของการดาเนินโครงการ ได้จัดให้มีการพบปะแรกเปลี่ยนและ เจรจาด้านการค้าการลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจของมิตรประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ที่สำคัญยังเป็นการบุกเบิกเส้นทางสายเศรษฐกิจสายใหม่เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง (GMS) ผ่านประเทศไทยในฐานะที่เป็นเกตเวย์ หรือประตูสู่อินโดจีน

           จึงขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางโดยรถยนต์แบบคาราวาน ร่วมเดินทาง ไปกับโครงการ “คาราวานเส้นทางเศรษฐกิจ อนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ 2 กำหนดการเดินในวันที่ 2-9 ธันวาคม 2553

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในประเทศไทย ลาว จีน และพม่า ผู้สนใจร่วมเดินทางไปกับ คาราวานเส้นทางเศรษฐกิจ อนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขงฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2244 2621-22