สตูล จัดเก็บขยะ “รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล” รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและจัดงาน “เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล” ประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด
วันที่ประกาศข่าว : 13 ต.ค. 2553

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล  จัดงานยิ่งใหญ่พร้อมกัน 2 งาน เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ประกอบด้วย งานแรก คือ กิจกรรมเก็บขยะ “รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล  กิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและพร้อมที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดที่มีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนพฤษภาคม    งานที่สอง  เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดและประกาศเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของคนเมืองสตูล  โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้

              โดยกิจกรรมเก็บขยะ “รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2553   กำหนดให้มีการเก็บขยะบริเวณเกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหินงาม เกาะราวี  โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมเก็บขยะเป็นนักดำน้ำ  นักท่องเที่ยว  ประชาชนทั่วไป   ผู้มีจิตอาสาและหัวใจสีเขียว  มีความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่า 700 คน    แยกเป็น จิตอาสาที่มิใช่คนสตูล จำนวน 400 คน  และจิตอาสาคนสตูล จำนวน 300 คน

                สำหรับพิธีเปิดงาน ฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล  จัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2553   ณ จุดชมวิวบ้านปากบารา  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  พบกับมหกรรมแสดงแสง สี เสียง   อลังการกับการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา  ชมการแสดงดนตรี จากศิลปินดัง  ตระการตากับพลุเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ    และกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย 

                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ  รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล  และร่วมสัมผัสความงดงามแห่งเมืองสตูลกับงาน เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.satunpao.go.th   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 7471 2380 ทั้งนี้ผู้สมัครร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท  (ท่านจะได้รับ เสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อยืด  และหมวก) โดย อบจ.สตูลจะรับผิดชอบค่าอาหารทุกมื้อ