ททท. เชิญคาราวานเวสป้าปลูกป่า ในโครงการ “ท่องภาคกลางกับสุขใจต้านภัยโลกร้อน” ณ สถานตากอากาศบางปู จ. สมุทรปราการ
วันที่ประกาศข่าว : 13 ต.ค. 2553

                เช้าวันที่10 ตุลาคม 2553  ณ บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นางสาวรัตนา ทรัพย์ประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท. เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวคาราวานเวสป้าปลูกป่า ในโครงการ “ท่องภาคกลางกับสุขใจต้านภัยโลกร้อน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

                เนื่องมาจากปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นสูงขึ้นอันเนื่องมาจากผลของ “ภาวะเรือนกระจก” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Green House Effect”  อันมีต้นเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ง ททท. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องภาวะโลกร้อน จึงร่วมกับบริษัท ไทยเจริญอะไหล่ยนต์ จำกัด  และ TourTookTee.com  กำหนดจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ  และสร้างแนวร่วมให้เกิดนักท่องเที่ยวที่ดี ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  จึงเชิญกลุ่มผู้ชื่นชอบรถเวสป้าจากเว็บไซต์ newvespa.com ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวจัดทริปท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำภายในพื้นที่ภาคกลาง กว่า 130 คัน หรือประมาณ 200 คน เข้าร่วมเดินทางเพื่อปลูกป่าในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เมืองโบราณ – สถานตากอากาศบางปู    พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เพื่อช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องในวิธีการปลูกต้นแสมขาวและต้นลำพูอีกด้วย

                ททท. หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นอีกกิจกรรมนำร่องที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างกระแสในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของสถานที่ที่ได้ไปเยือนในแต่ละครั้งมากกว่าการไปฉกฉวยความงามของธรรมชาติเพียงอย่างเดียว