โครงการท่องเที่ยวชุมชน...ค้นหาธรรมชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 7 ต.ค. 2553

                 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพรร่วมกับ  จังหวัดชุมพร  SAWAN THAILAND (Thai  Japanese  Association  School)  เทศบาลตำบลท่ายาง   ชุมชนบ้านท้องตมใหญ่  ชุมชนเกาะพิทักษ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร จัดโครงการท่องเที่ยวชุมชน ค้นหาธรรมชาติ  “ชวนน้องดูเหยี่ยว เที่ยวชุมพร นอนโฮมสเตย์” ระหว่างวันที่ 22 – 25ตุลาคม  2553 ณ  จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดความรับรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อจังหวัดชุมพร สร้างเสริมสัมพันธไมตรีไทย - ญี่ปุ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาพันธุ์  รวมไปถึงกิจกรรมดำน้ำ (Snorkeling) ที่พิเศษสุดในช่วงตลอดเดือนตุลาคมจะมีการจัดโครงการเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร (พิธีเปิด 23-24 ตุลาคม 2553)   นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์  ณ ชุมชนเกาะพิทักษ์ และ โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชุมชนของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสวนลุงนิล อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร สัมผัสวิถีชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฉายา “คอนโดเก้าชั้น” ผู้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต การันตีคุณภาพโดย รางวัลกินรี (Tourism Awards 2010) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดีเด่น เพื่อที่จะสร้างการรับรู้และเป็นกระบอกเสียงต่อผู้ปกครองของน้องๆเด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น – ไทย ในมนต์เสน่ห์ของจังหวัดเล็กๆ อย่าง...ชุมพร  

                   นายอุทัย วรมาศกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชุมพร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า  จังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ดินแดนทักษิณ มีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หาดทรายชายทะเล   นิเวศน์ป่าเขา  พื้นที่ลุ่มน้ำ  ประเพณีวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน  มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ เที่ยวศึกษาป่าชายเลน    ดำน้ำ ล่องเรือ  ตกปลาหมึก  ณ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร  สักการะศาลกรมหลวงชุมพร ฯ บริเวณหาดทรายรี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสวนลุงนิล อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ฉายา “คอนโดเก้าชั้น” ผู้นำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จในชีวิต การันตีคุณภาพโดย รางวัลกินรี (Tourism Awards 2010) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดีเด่น รวมไปถึงกิจกรรม Home stay ที่น่าสนใจอีกมาก  ซึ่งจังหวัดชุมพรมีโฮมสเตย์ที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตชาวประมง ที่ โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์  โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่    โฮมสเตย์บ้านในไร่   หรือ วิถีชีวิตเกษตรลุ่มน้ำพะโต๊ะ  โฮมสเตย์บ้านคลองเรือทีได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลกินรี (Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ในปี 2549 ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ ป่ายัง”  และพิเศษสุดในช่วงของเดือนตุลาคมจะมีการจัดโครงการเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ เทศบาลตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร (พิธีเปิด 23-24 ตุลาคม 2553) เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมดูนกเหยี่ยวอพยพ ซึ่งจังหวัดชุมพรมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในการเฝ้าชมฝูงเหยี่ยวอพยพ ทั้งทุ่งนาบ้านอู่ตะเภา ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร และ เขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  การจัดโครงการ ท่องเที่ยวชุมชน ค้นหาธรรมชาติ  “ชวนน้องดูเหยี่ยว เที่ยวชุมพร นอนโฮมสเตย์” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใส่ใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยรวมไปถึงการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีของชาวไทย – ญี่ปุ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรรมการท่องเที่ยวเมืองไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามสโลแกนที่ว่า...เมืองไทย...ใครๆก็รัก