ททท. ชูโครงการ Thailand Cosplay Ambassador หวังดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลุ่มวัยรุ่นมาไทย
วันที่ประกาศข่าว : 5 ต.ค. 2553

                     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย นางจำนงค์  จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกร่วมกับบริษัท Negibose จัดโครงการ Thailand Cosplay Ambassador  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่และกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนญี่ปุ่น  ผ่านโครงการ Thailand Cosplay Ambassador ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการสร้างฐานตลาดนักท่องเที่ยวเยาวชนญี่ปุ่นที่สนใจกิจกรรมพิเศษและมีศักยภาพในอนาคต รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นและประเทศใกล้เคียงในขณะนี้ 

                      โครงการครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดงานในลักษณะการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวการ์ตูนและเกมส์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้เคยดำเนินการไปแล้ว  เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวรวม 96 คน ซึ่งผลการตัดสินผู้ชนะ 2 คน ได้แก่ นางสาวคณัสนันท์ นามวิริยะโชติแต่งกายเป็น Gwendolyn จากเกมส์ Odin Sphere และนางสาวเพ็ญนภา ถาวรประดิษฐ์  แต่งกายเป็น Lelouch จากการ์ตูน Code Geass เป็นผู้ที่ได้รับผลคะแนนโหวตสูงสุดจากชาวญี่ปุ่นที่สนใจการแข่งขันดังกล่าว ทำการโหวตผ่านทาง Link Banner จากเว็บไซด์ของ ททท. ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 100,847 คะแนน

                      ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 คนจะได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ( เมืองโตเกียวและเมืองโยโคฮามา ) ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2553 เพื่อเป็นตัวแทน ททท. ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวไทยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและเว็บไซด์ต่าง ๆ และจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งเข้าร่วมงาน “Cure Cosplay Collection” เมืองโยฮามา ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในวันที่ 30 ตุลาคม 2553รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในย่าน Akihabara กรุงโตเกียวในวันที่ 31 ตุลาคม อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัท Negibose  ได้จัดทำเว็บไซด์ภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในประเทศไทยที่สามารถลงโฆษณาและสร้างกิจกรรมบนเว็บไซด์นี้ได้ภายใต้ชื่อ “Moe-Okoku Thailand” หรือ “Fresh Love to Thailand” โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซด์ ททท. ภาษาญี่ปุ่น

                      การจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยให้ Thailand Cosplay Ambassador เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในมุมมองใหม่ ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเยาวชนญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง