เทศกาลถือศิลกินเจเมืองชุมพร ประจำปี 2553
วันที่ประกาศข่าว : 5 ต.ค. 2553

                     มูลนิธิการกุศลสงเคราะห์ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเทศกาลถือศิลกินเจเมืองชุมพร ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ระหว่างวันที่ 7 -17 ตุลาคม 2553 ณ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดี 

                     ซึ่งจังหวัดชุมพร มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ มีผลไม้มงคลทั้ง 5 ซึ่งพบว่าปลูกมากในจังหวัดชุมพร สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ในช่วงเทศกาลกินเจ เช่น สับปะรดสวี ส้มโชกุน ส้มโอเจ้าเสวย แก้วมังกร กล้วยเล็บมือนาง ซึ่งผลไม้ทั้ง 5 ชนิดนี้ มีชื่อและความหมายที่เป็นมงคล ทำให้ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจัดซื้อมาหาไหว้เทพเจ้าและนำกลับไปให้ลูกหลานได้รับประทาน ทั้งในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ ทางมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ ยังเปิดโรงทาน 10 วัน 10 คืน ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน  โดยได้จัดกิจกรรมเช่นนี้มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนา เวียนธูปข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ มีการแสดงมหรสพ พลุ แสง สีเสียง และภาพยนตร์ ให้ชมฟรีตลอดงาน

                      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ โทรศัพท์ (0 77)51 1451,502861