สุดยอดที่เดียวในโลก “การละเล่นตีคลีไฟ”
วันที่ประกาศข่าว : 5 ต.ค. 2553

 

                        จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษา ตีคลีไฟ    ในระหว่างวันที่  30 – 31  ตุลาคม  2553  ณ  บริเวณ  วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง   ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

                   นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เผยว่า ความเป็นมาของการละเล่น ตีคลีไฟ ของ บ้านหนองเขื่อง  ตำบลกุดตุ้ม นั้น  เกิดมาจากในสมัยก่อนการเดินทางไปอาบน้ำหลังจากไปทำนา ทำไร่ มาแล้ว   ซึ่งอากาศในพื้นที่แถบนั้น มีอากาศหนาวเย็น   จึงได้คิดค้นการเล่นลูกไฟ    จากไม้นุ่นขนาด 10 – 15 เซนติเมตร นำมาเผาไฟ และใช้ไม้นุ่นเป็นไม้ตีกันอย่างสนุกสนาน    ต่อมาได้รับการแพร่หลายและพัฒนามาเป็นกิจกรรมประเพณีที่นำมาเล่นในช่วงงานบุญออกพรรษา

                   สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ ในช่วงเช้ามีการทำบุญออกพรรษา การแข่งขันโคมไฟลอดบ่วง  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   การแข่งขันกีฬาสากล  ในช่วงหัวค่ำเป็นการละเล่นแข่งขัน “ตีคลีไฟ”   (คืนวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป) อาหารที่ทำจากปลาไหลอันโอชะ   การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง    รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม โทรศัพท์          0 4488 5059 / 08 1389 3283   หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  0 4421 3030 / 0 4421 3666   โทรสาร 0 4421 3667  www.tat.or.th/nakhonratchasima    E – Mail : tatsima@tat.or.th