ขอเชิญร่วมทำบุญงานสมโภชการสร้างพระพิฆเนศ ปางสำเร็จ รุ่นนั่งเสวยสุขบนกองเงินกองทอง
วันที่ประกาศข่าว : 5 ต.ค. 2553

                     วัดทุ่งหินผุด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสมโภชการสร้างพระพิฆเนศ ปางสำเร็จ รุ่น นั่งเสวยสุขบนกองเงินกองทอง ซึ่งในรุ่นนี้เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ซึ่งประดิษฐานอยู่ อุทยานพระพิฆเนศ ณ วัดทุ่งหินผุด หมู่ที่ 1 ตำบลนาบินหลา  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

                     องค์พระพิฆเนศ เป็นงานปูนปั้น หน้าตักประมาณ 4.59 เมตร และขณะนี้สร้างแล้วเสร็จไปกว่าครึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคือต้องการให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่จะทำความดี และให้ประชาชนได้เข้าวัดมากขึ้น และทางวัดทุ่งหินผุด มีการปฏิบัติธรรมการบวชเนกขัมมะในเดือนมีนาคม ของทุกปี โดยเริ่มปีแรกในปี 2553 เจ้าอาวาส พระสมุห์จรัส สนฺตจิตโต  จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตา ความเป็นศิริมงคล ต่อชีวิต และครอบครัว และยังเป็นการน้อมนำให้ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสืบสานต่อศาสนาและวัฒนธรรมสืบไป

                      นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระสมุห์จรัส สนฺตจิตโต  เจ้าอาวาสวัดทุ่งหินผุด  โทรศัพท์ 08 1397 4620