ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานงานบุญประเพณี “แซนโฎนตา” วันสารทเขมร
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ย. 2553

                      จังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานประเพณี “แซนโฎนตา” หรือสารทเขมรขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม  2553  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

                       นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานสุรินทร์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดศรีสะเกษ  มีชาวพื้นเมืองที่เป็นชนเผ่าอยู่หลายชนเผ่าอาศัยอยู่รวมกัน โดยที่จังหวัดสุรินทร์จะมีชนเผ่า  เขมร  ลาว  และกวย ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษ จะมีชนเผ่า เขมร  ลาว  กวย  และเยอ  “ประเพณีแซนโฎนตา” เป็นประเพณีที่ชาวเขมรปฏิบัติสืบทอดกันมานานนับพันปี โดยจะมีการจัดงานขึ้นในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ซึ่งเป็นกุศโลบายของชาวเขมรโบราณที่ต้องการให้ลูกหลานหรือญาติมิตรได้มาพบปะและทำความรู้จักกัน เป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

                       จังหวัดสุรินทร์  ได้กำหนดจัดงาน “งัยเบ็ญธม แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ” ขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2553 - 5 ตุลาคม 2553  เวลา 17.00 น. ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  โดยจะมีขบวนแห่และการประกอบพิธีกรรมในวันที่ 5  ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

                        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ลิเก เจรียง กันตรึม โดยนักแสดงเยาวชนกว่า 300 ชีวิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐานระดับ  5 ดาวของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับ 5 ดาวมากที่สุดในประเทศไทยมาจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจในช่วงวัน จูนโฎนตา หรือ ที่เรียกกันว่าวันเตรียมเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และเฉพาะวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ชมขบวนแห่กระเชอโฎนตาและเครื่องจูนโฎนตา ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเซ่นต่าง ๆ อาทิเช่น อาหารคาวหวาน  ขนม  ข้าวต้ม  กระยาสารท  และขนมพื้นเมืองชาวเขมรที่นำมาจัดอย่างสวยงาม พร้อมชมขบวนฟ้อนรำที่มีความสวยงามตระการตา

                        จังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนดจัดงาน “งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

                         กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แก่  พิธีการบูชาศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์พิธีไหว้ศาลพระภูมิ  พิธีบวงสรวงพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน       (ตากะจะ)  พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวอำเภอขุขันธ์  โดยจะเน้นที่เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  ประกอบด้วยอาหารคาวหวานและผลไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีกล้วยเป็นผลไม้ที่สำคัญ  และต้องนำมาใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้จำนวนมาก  จึงได้มีการประกวดเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ  และการจำหน่ายกล้วยที่มาจากทั่วประเทศ  ชมการประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ การประกวดข้าวต้มมัด  การประกวดขบวนแห่  รวมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง  และการจำหน่ายสินค้า (OTOP) สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์