การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญร่วมกิจกรรมเดือนตุลาคม ภายใต้แนวคิด (Theme) “มหัศจรรย์ฝั่งโขง”
วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 2553

                    นายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคมด้วยแนวคิด (Theme) “มหัศจรรย์ฝั่งโขง” ภายใต้โครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน”   ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างกระแสการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอเอกลักษณ์ สร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ ด้วยเล็งเห็นว่าพื้นที่ในแถบลุ่มน้ำโขง (จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี) มีศักยภาพในการส่งเสริมตลาดได้เป็นอย่างดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความผสมผสานระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต

                   พระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย กล่าวถึง การจัดกิจกรรม “งานบุญ-จุลกฐิน” งานบุญซึ่งต้องใช้แรงกาย แรงใจ และแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา “ทอผ้าเพียง 1 ค่ำคืน” มีกำหนดจัดงานวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5

                     นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวถึง “งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ‘ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง’ ประจำปี 2553” วันที่ 18-24 ตุลาคม 2553 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากพระวินัยของพระสงฆ์และผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่         มีจุดเด่นที่มีผาสาดลอยเคราะห์ ถือเป็นการเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า-สิริวัณณวรีนารีรัตน์ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การไหลเรือไฟ  การลอยผาสาด การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเชียงคาน โทร.0 4282 1597 เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร.0 4282 1914  และ       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812, 0 4281 1405

                      นายชาญยุทธ  หาญคำภา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง “งานเทศกาลออกพรรษา      บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2553” วันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง อำเภอเมือง และหลายอำเภอตามลำน้ำโขง  จังหวัดหนองคาย พบกับความมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงบั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขง และจะปรากฏให้เห็นในคืนวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11  ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2553  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 042-325406-7 หรือ ศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4242 1326, 0 4241 1120    ทุกวันในเวลาราชการ

                         นายวิชุกร  กุหลาบศรี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวถึง “งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม  ประจำปี 2553” วันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า ริมฝั่งแม่น้ำโขง พบกับขบวนแห่อัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแสดงหมอลำ และดนตรีพื้นบ้าน การจัดงานพาข้าวแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด และจาก สปป. ลาว / เวียดนาม การแห่ปราสาทผึ้ง และเรือไฟบก การไหลเรือไฟโบราณ การจัดแสดงเรือไฟของ 3 ชาติ (ไทย – ลาว – เวียดนาม) งานมหกรรมไหลเรือไฟในลำแม่น้ำโขง คืนวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 หรือ สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1287

                   ดร.สมหมาย  ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึง “งานแข่งเรือออกพรรษาเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว” วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2553 ณ ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยจัดขึ้นระหว่างงานบุญออกพรรษามีความมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้สนุกสนานร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคีความเสียสละ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย และประชาชนชาวลาว ชมพิธีตีช้างน้ำนอง พิธีเบิกน่านน้ำ และการแข่งขันเรือยาวไทย – ลาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โทร. 0 4261 1971

                   นายสุวัจชัย  สังคพัฒน์ นายอำเภอโขงเจียม กล่าวถึง “ความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขง-ผาแต้ม” ชมบั้งไฟพญานาค ณ ริมแม่น้ำโขง บ้านตามุย บ้านท่าล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม เดือนตุลาคม 2553 และการจัดกิจกรรมรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 1 มกราคม 2554 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และแหล่งท่องเที่ยวผาชะนะได สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทร.  0 4524 3770, 0 4525 0714

                ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น  ทั้งยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและเพิ่มวันพักเฉลี่ยให้ยาวนานขึ้นผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร.1672 หรือ www.tourismthailand.org