ททท. จัดโครงการ “อปท. เที่ยวข้ามถิ่น” เพิ่มพูนความรู้ในกลุ่ม อปท. กระตุ้นเที่ยวไทยกู้วิกฤตชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 17 ก.ย. 2553

                     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้และการเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะผ่านกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายสำคัญในประเทศที่มีศักยภาพสูง ในการส่งเสริมการเดินทางให้แก่สมาชิกทั้งในรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

                    ททท. จึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ สำนักงาน ททท.ในประเทศ 35 สำนักงานทั่วประเทศ กำหนดจัด โครงการ “อปท. เที่ยวข้ามถิ่น” ในรูปแบบการจัดรายการนำเที่ยวเพื่อเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค โดยเลือกกลุ่มตลาดไมซ์ที่เป็น อปท. จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เดินทางทัศนศึกษาและสังเกตการณ์การบริหารจัดการท่องเที่ยวและสำรวจความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของไทยที่สามารถรองรับการประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

                    นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. รับผิดชอบโครงการ “อปท. เที่ยวข้ามถิ่น” กล่าวว่า “โครงการ “อปท. เที่ยวข้ามถิ่น” เป็นภารกิจภายใต้งบกระตุ้นพิเศษของรัฐบาล ที่จะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจะเน้นกลุ่ม อปท.  ซึ่ง ททท. สำนักงานในประเทศทั้ง 35 สำนักงาน  จะคัดเลือก อปท. ทั่วประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวประมาณ  1,500 คน เดินทางมาทัศนศึกษายังกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2553 และวันที่ 17 กันยายน 2553 มีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่นักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับ อปท.” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย  ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ ททท. เป็นองค์ปาฐก   และบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการท่องเที่ยวไทย จากนั้น  นางสาวมัยรัตน์  พีระญาณ์โกเศส  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ บรรยายต่อในเรื่อง ทิศทางการท่องเที่ยวไทยตลาดในประเทศ 

                    นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า “โครงการในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก อปท. คือผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ในขั้นต้น ต้องมีความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยว พร้อมการพัฒนาเพื่อทำการตลาดการท่องเที่ยว ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญของ อปท. ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติอย่างแท้จริง”