งานแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดบางพระ (สนามจังหวัดนครปฐม)ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2553
วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ย. 2553

                  วัดบางพระ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ร่วมจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่    30-31 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลำน้ำนครชัยศรี หน้าวัดบางพระ ตำบล   บางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

                   นางสาวอังคณา  พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า ด้วยเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเปิ่นที่เล็งเห็นว่าการที่พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมทำบุญกันที่วัดบางพระเป็นจำนวนมากนั้น ควรที่วัดบางพระจะได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สาธุชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการที่ได้มาร่วมทำบุญที่วัด จึงได้ประชุมคณะกรรมการวัดบางพระและได้แจ้งถึงเจตนารมณ์ที่จะฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาว โดยเริ่มมีการจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2536 และจัดเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นงานประจำปีของวัดบางพระ ซึ่งในปีนี้มีเรือที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมแข่งขันมากมาย อาทิ เรือศรีสุริโยทัย เรือเทพสองนาง เรือเทพทินกร เรือเจ้าแม่สายชล เรือศรีอโยธา เป็นต้น แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสนุกนานยังได้มีการจัดแข่งขันเรือมาด 7 ฝีพาย ซึ่งเป็นฝีพายชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านและผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมการแข่งขันอย่างสนุกสนานแล้วยังสามารถท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปกับโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นได้อีกด้วย

                    สอบถามข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โทร. 0 3427 7099 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th  หรือ Call Center  1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย