ททท.อีสานส่งเสริมการขายสู่ สปป.ลาว
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย. 2553

          ผอ.อภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์  ผอ.ภูมิภาคอีสานกล่าวว่าปัจจุบันการติดต่อธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคอีสาน และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชา   มีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งในรูป Package Tour  และขับรถยนต์ข้ามชายแดน           ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 2 ฝ่าย มีการติดต่อปรับรูปแบบการขาย  และมีการเพิ่มการเดินทางแลกเปลี่ยนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การที่จะรองานส่งเสริมการขายประจำปีใน สปป.ลาว เวียดนาม หรือกัมพูชา อาจจะไม่พอเพียงและทันต่อสถานการณ์แข่งขันการให้บริการ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 19 จังหวัดในภาคอีสาน จึงได้มีการประชุมหารือกับ ททท. หากจะสามารถจัดงานส่งเสริมการขายในเมืองหลักของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นได้  ททท. ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคอีสานจึงร่วมกำหนดจัดงาน I-San Night ณ ภัตตาคารแม่ของ นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว ในวันที่ 20 กันยายน 2553  ซึ่งคาดว่าจจะมีผู้ประกอบการไทยประมาณ 30 ราย และผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจาก สปป.ลาว ประมาณ 50 ราย

          ผอ.อภิชาติฯ กล่าวว่าโครงการ I-San Night ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการเดินทางของนักท่องเที่ยวลาว เข้าไทย ในรูปแบบ Package Tour   มากขึ้น  เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสานที่มีความผูกพันธ์กับ สปป.ลาว หลายแห่ง และนักท่องเที่ยวลาว ยังนิยมเดินทางไปเที่ยวพัทยาเพิ่มขึ้นอีกด้วย