ททท. เปิดโอกาสให้ตัวแทนบายเออร์ สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยสายตาตนเอง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย. 2553

                  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้จัดเส้นทางนำเที่ยวราคาพิเศษ (Complimentary) ในรูปแบบก่อนและหลังการจัดงาน (Pre/Post Tour) ในระหว่างการจัดงาน “Thailand  Travel Mart Plus  the Greater Mekong Subregion (TTM+) 2010”  เพื่อมุ่งเสนอสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวใหม่พร้อมขาย หรือแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลต่างๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอขายให้กับ Agent  โดยแบ่งเป็น เส้นทาง Pre Tour  จำนวน 9 เส้นทาง ในวันที่ 7 กันยายน 2553 ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวในเขตปริมณฑล  อาทิ วัดพระพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมมหาราชวัง  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระที่นั่งวิมานเมฆ  พระที่นั่งอนันตสมาคม  ศูนย์การแพทย์เซนต์คาลอส  บ้านอิงน้ำ TRIA  โอเอซิสสปา  ระรินจินดา  ศูนย์การค้าเอ็มโพเรี่ยม สยามพารากอน  ภัทราวดีเธียเตอร์  สยามนิรมิต  ฟาร์มกล้วยไม้ บ้านศิลปิน ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สวนสามพราน เป็นต้น  โดยมีผู้เข้ารวม Pre Tour รวม 76 ราย แบ่งเป็น Buyers 70 ราย และสื่อมวลชน 6 ราย

                   สำหรับเส้นทาง Post Tour ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2553 (3 วัน 2 คืน) มีจำนวน 6 เส้นทาง โดยกระจายไปยังภาคต่าง ๆ และแบ่งกลุ่มตามความสนใจในตัวสินค้าการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่  อาทิ 1. Wedding & Experience (เชียงใหม่ – ลำปาง)  2. Going Green (กรุงเทพฯ - สมุย)  3. Yatching & Luxury (กรุงเทพฯ – ภูเก็ต๗  4. Leisure & Fun (กรุงเทพฯ – พัทยา – ระยอง)  5. Deep Blue Sea (กรุงเทพฯ – ตราด – จันทบุรี)  6. Isan Amazing Gateway (กรุงเทพฯ –อุบลราชธานี – สปป.ลาว) โดยจำนวนผู้เข้าร่วม Post Tour รวม 116 ราย แบ่งเป็น Buyers 96 ราย และสื่อมวลชน 20 ราย