ททท. รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยว “พาต้าโกลด์อวอร์ดส์ 2010” จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พาต้า)
วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ย. 2553

                        นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ ททท. ได้ส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน PATA Gold Awards 2010   ผลปรากฏว่า ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ชุด “Thailand Talks to the World”  ที่ผลิตขึ้นโดย ททท.  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภท “Marketing Media – Travel Advertisement Broadcast Media” (รางวัลภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น)  และ ชุมชนบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภท “Culture”  (วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดีเด่น) โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นภายในงาน PATA Travel Mart 2010  ณ Venetian ® Macao~Resort~Hotel  เขตปกครองพิเศษมาเก๊า  สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 17 กันยายน 2553  โดยผู้ว่าการ ททท.  เป็นผู้รับมอบรางวัลภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น  และนายพรหมมินทร์  พวงมาลา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่กำปอง เป็นผู้รับมอบรางวัลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดีเด่น

                          พิธีมอบรางวัล PATA Gold Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวของมาเก๊า (Macau Government Tourist Office : MGTO)  ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 15 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานดีเด่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย   โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 200 ผลงาน จากหน่วยงานและองค์กรด้านการท่องเที่ยวจำนวน 80  หน่วยงาน  แบ่งประเภทรางวัลเป็น 6 ประเภทหลัก  จำแนกเป็นรางวัล Gold Awards จำนวน 25 รางวัล และรางวัล Grand Awards จำนวน 4 รางวัล  โดยประกาศผลรางวัลไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pata.org/Gold-Award