งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.ย. 2553

                  จังหวัดชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร ร่วมจัดโครงการงานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่ และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน  ในวันที่ 24-28 ตุลาคม 2553 ณ พื้นที่เทศบาลอำเภอหลังสวน  และ แม่น้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอหลังสวนและจังหวัดชุมพร อีกด้วย

                    นายอุทัย  วรมาศกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่า ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ของชาวอำเภอหลังสวน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความผูกพันกับสายน้ำและความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา กลั่นกรองมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน อีกทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้อย่างมีเสน่ห์อย่างมิรู้ลืม  นอกจากประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง แล้ว อำเภอหลังสวนยังเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำ อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ พร้อมมิตรภาพอันแสนอบอุ่นจากชาวสวน นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัส อาทิ  เรือจำลองจักรีนฤเบศร ที่ปากน้ำหลังสวน ชุมชนโฮมสเตย์บ้านเกาะพิทักษ์  หรือท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ หาดทรายชายทะเล   นิเวศน์ป่าเขา  พื้นที่ลุ่มน้ำ  ประเพณีวัฒนธรรม มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ เที่ยวศึกษาป่าชายเลน    ดำน้ำ ล่องเรือ  ตกปลาหมึก  ณ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร  สักการะศาลกรมหลวงชุมพร ฯ บริเวณหาดทรายรี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรอย่างสวนลุงนิล ที่ได้รับรางวัลกินรี ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น (Tourism Awards 2010)  ปีล่าสุด  รวมไปถึงกิจกรรม Home stay ที่น่าสนใจอีกมาก  ซึ่งจังหวัดชุมพรมีโฮมสเตย์ที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชิวิตชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตชาวประมง ที่ โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่    โฮมสเตย์บ้านในไร่   หรือ วิถีชีวิตเกษตรลุ่มน้ำพะโต๊ะ  โฮมสเตย์บ้านคลองเรือทีได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลกินรี (Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ในปี 2549 ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ ป่ายัง”  อีกด้วย  จึงอยากจะเชิญชวนมาสัมผัสความงดงามและมิตรภาพของชาวชุมพร ดังคำกล่าวที่ว่า “ชุมพรเที่ยวสบาย...ใครๆก็รัก”

                    ติดต่อปรึกษาสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว  ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0 7750 3035 อำเภอหลังสวน โทรศัพท์  0 7754 5075  เทศบาลเมืองหลังสวน  โทรศัพท์  0 7754 1069  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร  111/11-12 ถนนทวีสินค้า ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000  โทรศัพท์ 0 7750 2775-6  โทรสาร 0 7750 1832  E – Mail tatchumphon@tat.or.th