ส่องกล้องมองเหยี่ยวหนึ่งเดียวในเมืองไทย แห่งเดียวที่ชุมพร
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.ย. 2553

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร ร่วมกับ  จังหวัดชุมพร  เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลบางสน   จัดโครงการดูนกเหยี่ยวอพยพ แห่งเดียวในประเทศไทย ตลอดเดือนตุลาคม 2553  ณ  จังหวัดชุมพร  เพื่อสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สนใจดูนก การเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของนก และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวดูนก โดยมีพิธีเปิด เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2553 ณ ทุ่งนาบ้านอู่ตะเภา ต.ท่ายาง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  มีกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนกเหยี่ยว และ การแสดงบนเวทีมากมาย

                    นายอุทัย  วรมาศกุล  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร  กล่าวว่า การจัดเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ จ.ชุมพร ได้จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 9  แล้ว สาเหตุที่ทำให้จังหวัดชุมพร สามารถมองเห็นนกเหยี่ยวได้ชัดเจนที่สุด  เพราะจังหวัดชุมพรมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวในแนวเหนือใต้  ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบขนาดใหญ่จรดทะเล  จ.ชุมพร จึงเป็นเสมือนคอขวด หรือคอคอดกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู  ที่นกจำนวนมาก จากหลายทิศทาง ต้องพากันรวมกลุ่มเดินทางไกลอพยพผ่าน จ.ชุมพร  ทำให้สามารถเฝ้าชมปรากฏการณ์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้ได้จากเช้าจรดเย็น ตลอดเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยในช่วงเช้านกเหยี่ยวจะบินอพยพในระดับต่ำ  และจะไต่ระดับความสูงยิ่งขึ้น  ตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน   จากการนับเหยี่ยวอพยพที่ผ่านมา  นกเหยี่ยวที่สามารถพบเห็นได้ในจังหวัดชุมพร  ได้แก่ เหยี่ยวผึ้ง (Oriental Honey Buzzard) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Chinese Goshawk)เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่ (Japanese Sparrow hawk) เหยี่ยวหน้าเทา (Gray-faced Buzzard) เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Black Baza) เหยี่ยวชิครา (Shikra)   ททท. สำนักงานชุมพร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  และนักดูนกทั่วโลก  มาร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถตื่นตากับปรากฏการณ์ได้ตลอดเดือนตุลาคม นอกจากนั้นจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ดินแดนทักษิณ มีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หาดทรายชายทะเล   นิเวศน์ป่าเขา  พื้นที่ลุ่มน้ำ  ประเพณีวัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน  มีกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ เที่ยวศึกษาป่าชายเลน    ดำน้ำ ล่องเรือ  ตกปลาหมึก  ณ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร กิจกรรมล่องแพพะโต๊ะ ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร  สักการะศาลกรมหลวงชุมพร ฯ บริเวณหาดทรายรี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรอย่างสวนลุงนิล ที่ได้รับรางวัลกินรี (Tourism Awards)  ปีล่าสุด  รวมไปถึงกิจกรรม Home stay ที่น่าสนใจอีกมาก  ซึ่งจังหวัดชุมพรมีโฮมสเตย์ที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชิวิตชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตชาวประมง ที่ โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์  โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่    โฮมสเตย์บ้านในไร่   หรือ วิถีชีวิตเกษตรลุ่มน้ำพะโต๊ะ  โฮมสเตย์บ้านคลองเรือทีได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลกินรี (Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ในปี 2549 ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ ป่ายัง”  อีกด้วย

                   จุดชมนกเหยี่ยวที่ดีที่สุดใจจังหวัดชุมพร

                     -   ทุ่งนาบ้านอู่ตะเภา ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร  สอบถามข้อมูล  เทศบาลตำบลท่ายาง โทร.  0 7753 3360
                   
  -   เขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร สอบถามข้อมูล  เทศบาลตำบลบางสน  โทร. 0 7759 1003

                ติดต่อปรึกษาสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว  ได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานชุมพร 111/11-12  ถนนทวีสินค้า ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000   โทรศัพท์ 0 7750 2775-6  โทรสาร 0 7750 1832   E – Mail tatchumphon@tat.or.th