ชมความงามของกล้วยไม้ 1 ใน 7 ชื่อพระราชทาน และคืนต้นไม้สู่ป่า
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.ย. 2553

                     “กล้วยไม้”  เป็นพืชดอกที่มีความหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง  มีการค้นพบชนิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ  เมื่อมีการค้นพบ/ผสมพันธุ์ใหม่ได้จึงมีการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบ/เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคล  “ชมพูนครินทร์  หรือ  Dendrobium Pink Nagarindra”  ชื่อกล้วยไม้ตระกูลหวายที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานชื่อกล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์ใหม่ของโลกเมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๐    

                    นายปรีชา  กมลบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เปิดเผยว่า  เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของกล้วยไม้  “ชมพูนครินทร์”  จัดหารายได้เพื่อบริจาคมสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  รวมทั้งเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามแก่ธรรมชาติในพื้นที่น้ำตกนางรอง  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลักของจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก  ร่วมกับ  แอร์ออคิดแอนด์แลบ  และ สวพ.91   จัดโครงการมอบกล้วยไม้  “ชมพูนครินทร์  (Dendrobium  Pink Nagarindra)”  นามพระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยกล้วยไม้ทั้งหมดถูกบำรุงรักษาไว้ไม่เคยจำหน่ายที่ใดมาก่อน  ด้วยความจงรักภักดีและประสงค์ที่จะทำประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วม  จึงจัดแบ่งกล้วยไม้ชมพูนครินทร์จำนวน  ๓๐,๐๐๐  ต้น  เพื่อมอบให้กับผู้ประสงค์จะบริจาคเงินซื้อกล้วยไม้ในราคาต้นละ  ๑๐๐  บาท โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย
บริจาคสมทบทุนมูลนิธิ  พอ.สว.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวันอาทิตย์ที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๓  ตั้งแต่เวลา  10.00-14.00  น.  ณ  น้ำตกนางรอง  ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  สำหรับกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ  อาทิ
             
                 - กิจกรรมมอบกล้วยไม้นามพระราชทาน  “ชมพูนครินทร์” สู่ธรรมชาติ  ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
                 
- กิจกรรมบนเวที “ทำบุญ ฟังธรรม”
                
- บริจาคเงินซื้อกล้วยไม้สมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. 
                 
- กิจกรรมวาดภาพโดยศิลปินและประมูล
                 
- เลือกซื้อ “OTOP ของดีนครนายก”
                 - รับสิทธิพิเศษจากผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่จังหวัดนครนายก  โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายก  มอบส่วนลดค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 50% 

                    นางอธิชา  โรจนสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานนครนายก  ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดนครนายก มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอยู่มากมาย  ซึ่งในช่วงฤดูฝน เมืองแห่งน้ำตกอย่างนครนายกก็พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวได้เดินทางมาเยี่ยมมาเยือน  เดินทางมาพักผ่อนได้ทุกพื้น ที่จะเลือกพักผ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  หรือจะเล่นน้ำใสภายในน้ำตกงาม – น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาริกา  อุทยานวังตะไคร้  ร่วมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่มีให้เลือกมากมาย  สามารถจัดสรรโปรแกรมการเดินทางในวันว่างเพื่อเติมพลังให้กับวันทำงานได้ตลอดช่วงฝนนี้ททท.สำนักงานนครนายก  จึงขอเชิญชวนผู้มีใจรักษ์ในสีเขียวของพรรณพืชนานาชนิดเดินทางมาร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ “ชมพูนครินทร์”  ภายในแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก  “น้ำตกนางรอง”  พร้อมนอนพัก  รับประทานอาหาร  และเล่นกิจกรรมนานาชนิด  ก่อนเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขใจสุขกาย

                  ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284,   1672  เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย   และ  http://www.tat8.com เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.