การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญร่วมกิจกรรมเดือนกันยายน Theme “สุดยอดเรือสยาม”
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ย. 2553

                     นายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ททท. เชิญร่วมกิจกรรมในเดือนกันยายนด้วยแนวคิด (Theme) “สุดยอดเรือสยาม” ภายใต้โครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างกระแสการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเป็นแนวคิด (Theme) เพื่อให้เชื่อมโยง การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มภูมิภาคให้มีกิจกรรมในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี โดยในเดือนนี้ มีกิจกรรม      สุดยอดการแข่งเรือหลายๆ พื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2553 นี้

                   นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวถึง งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร       ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2553 ณ แม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีการแข่งขันเรือ 3 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ (41 – 55 ฝีพาย) เรือยาวกลาง (31 – 40 ฝีพาย) และเรือยาวเล็ก (ไม่เกิน 30 ฝีพาย) โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบันเทิงมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทร. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907

 

                   นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวถึง งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2553 บริเวณหัวเขื่อนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1,200 เมตร มีการแข่งขันเรือ             3 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป (50 – 55 ฝีพาย) เรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่น (50 – 55 ฝีพาย) และเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่น (20 – 25 ฝีพาย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7

                   นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึง งานแข่งเรือนานาชาติและเรือยาวประเพณีประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2553 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการแข่งขันเรือ 3 ประเภท ได้แก่ เรือนานาชาติประเภท 22 ฝีพาย (จำนวน 12 ทีม จาก ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ พม่า สาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว และประเทศไทย) เรือยาวประเพณี 4 ภาค (ภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้) ทั่วประเทศไทยประเภท 30 และ 55 ฝีพาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7

                    นายสมพงศ์   อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงงานแข่งขันเรือยาวประเพณี       ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2553 เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป ณ ลำน้ำน่าน บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดพิษณุโลก  ระยะทางในการแข่งขัน 650 เมตร จัดให้มีการแข่งขัน 9 ประเภท ได้แก่ (1) เรือยาวใหญ่ประเภท ก. (41 – 55 ฝีพาย) (2) เรือยาวใหญ่ประเภท ก.๒ (เรือยาวใหญ่ประเภท ก. ที่แพ้ในรอบแรก) (3) เรือยาวกลาง ประเภท ก. (31 – 40 ฝีพาย) (4) เรือยาวเล็ก ประเภท ก. (30 ฝีพาย) (5) เรือยาวเล็ก ประเภท ก.๒ (30 ฝีพาย) (6) เรือจิ๋ว (12 ฝีพาย) (7) เรือท้องถิ่น (3 ฝีพาย) (8) เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภทเชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่น (9) เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก (30 ฝีพาย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทร. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907

                   นายสว่าง  ศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส กล่าวถึง งานแข่งเรือหน้าเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกอง ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ และงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 21 – 25  กันยายน 2553 ณ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมแม่น้ำบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนราธิวาส โทร. 0 7352 2411 และ 0 7354 2346

                   นายเกษม  วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถึง งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2553 นัดเปิดสนามระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2553 นัดปิดสนามระหว่างวันที่ 29 – 31 กันยายน 2553 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีการแข่งขันเรือ 3 ประเภท ได้แก่ เรือเล็ก (25 – 30 ฝีพาย) เรือกลาง (35 – 40 ฝีพาย) และเรือใหญ่ (48 – 58 ฝีพาย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1118

            ททท.คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น  ทั้งยังก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและเพิ่มวันพักเฉลี่ยให้ยาวนานขึ้นผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672 หรือ www.tourismthailand.org