ททท. จัด Workshop นำผู้ประกอบการญี่ปุ่นพบผู้ประกอบการไทย ย้ำความมั่นใจในตลาดญี่ปุ่น
วันที่ประกาศข่าว : 21 ส.ค. 2553

                 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองตลาดเอเชียตะวันออก  ร่วมกับ ททท. สำนักงานโตเกียว สำนักงานโอซากา และสำนักงานฟูกูโอกะ นำโดย นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. จัดโครงการ Workshop on Japanese Market  โดยเชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชน เดินทางมาร่วมกิจกรรม Product Briefing และเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการไทย ในวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ จากนั้นร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และ ภูเก็ต   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นตลาดและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในญี่ปุ่น รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดในกรุงเทพฯและเมืองใกล้เคียง เพื่อนำข้อมูลกลับมาประชาสัมพันธ์และวางแผนการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับตลาดญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการต่อไป

                 ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยได้เป็นอันดับต้น ๆ ในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 1,004,440 คน (ลดลงอัตราร้อยละ 12) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 จากปัจจัยลบ ได้แก่ สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก  และการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 21

                ททท. คาดว่า การจัด Workshop ครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น  ทั้งยังเป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในตลาดญี่ปุ่นในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยให้กลับมาอีกครั้ง