ททท. รุกตลาดคอร์ปอเรท ดึงภาคกลาง “เที่ยว อีสาน”
วันที่ประกาศข่าว : 9 ส.ค. 2553

                         นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เปิดเผยว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และความพร้อมทั้งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อาทิ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรม สำหรับรองรับกลุ่มตลาดการจัดสัมมนา ประชุม จึงจัดโครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภาคอีสานสู่กลุ่มตลาดเฉพาะ(Corporate) โดยพิจารณาไปยังกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดคอร์ปอเรท จากภูมิภาคอื่นๆ เดินทางเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะเวลาจัดโครงการ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกวันที่ 30 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่สอง วันที่ 10-12 กันยายน 2553 ณ จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น”

                         สำหรับทริปแรกนี้ ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ที่มีการจัดประชุม สัมมนา เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนภายหลังการประชุม และนอกจากนี้ ยังสามารถจัดการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับกลุ่มสมาชิกเป็นประจำอย่างต่อเนื่องได้ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจของภาค I-san การดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างความรู้สึกคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดในประเทศ

                          กิจกรรมในระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2553 จัดแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวโดยเริ่มจากจังหวัดอุบลราชธานี อาทิผาแต้ม ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม ชมทิวทัศน์และความมหัศจรรย์ของแม่น้ำสองสี(แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง) เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทประติมากรรมเทียนติดพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพ เข้าชมความพร้อมทั้งโรงแรม ที่พัก ให้กับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดสิงห์บุรี  หลังจากได้สัมผัสโดยตรงและเห็นถึงความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่สำคัญคือ การพบปะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยว(Table Top Sale) ระหว่างผู้ซื้อคือ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดสิงห์บุรี กับผู้ขายคือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดการซื้อขายได้จริงทั้งในวันนี้และในอนาคตข้างหน้า นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้าย     

.....................................