ททท. ภาค I-san ตอกย้ำ“เที่ยวอีสานสุขใจ...ตระหนักภัยโลกร้อน”
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 2553

                      ททท. ตอกย้ำ...ลดโลกร้อน...ให้ทุกคนหันมาใส่ใจใช้ชีวิตแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น  ด้วยเหตุนี้ ททท. ภาค I-san จึงจัดกิจกรรม “เที่ยวอีสานสุขใจ...ตระหนักภัยโลกร้อน” โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ของกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมดี ๆ ที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภาค I-san ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเมืองไทย 

                      วันที่ 7-8 สิงหาคมนี้ ททท. ภาค I-san จึงพาสื่อมวลชนไปชมเส้นทาง    นำร่อง ซึ่งผู้ประกอบการของภาค I-san  ได้นำเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในธุรกิจของตน  อาทิ การทำบ่อน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยเศษอาหาร ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช / การนำน้ำหมักชีวภาพมาทำน้ำยาทำความสะอาด โรงแรมลีลาวลัย รีสอร์ท โคราช  และการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ณ ฟาร์มโชคชัย  พร้อมกันนี้ยังจะพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของทางภาค I-san  อีกด้วย

                       สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 0 2250 5500 ต่อ 1360-3