ททท. นครฯ ขอเชิญชมการแสดงแสง - เสียง ชุด “ศรีธรรมาโศกราช” พร้อมเลือกซื้อขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองในลานวัฒนธรรม
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 2553

                      นายสุเทพ  เกื้อสังข์  ผู้อำนวยการสำนักงานนครศรีธรรมราช  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.)  เปิดเผยว่า ททท. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดลานวัฒนธรรม พร้อมการแสดง Mini Light & Sound  ชุด “ศรีธรรมาโศกราช”  ณ  สวนศรีธรรมาโศกราช  ในวันเสาร์ที่ 24  กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 18.00 น. – 21.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครหน้าที่ 1  ว่าด้วยเรื่องราวการสร้างบ้านแปงเมือง ที่เล่าขานผ่านการแสดงที่อลังการ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 150  ชีวิต 

                      กิจกรรมในลานวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอกลิ่นอายของมรดกทางวัฒนธรรม  ที่นับวันจะเลือนหายไปจากความทรงจำของเยาวชนรุ่นหลัง  ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จึงได้จัดการแสดงต่างๆ ประกอบด้วยการร้องเพลงบอก  โนรา ชื่อดังของชาวนครศรีธรรมราช เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป  และชมชุดการแสดง Mini Light & Sound  ชุดศรีธรรมโศกราช  เป็นชุดการแสดงที่ ททท. จัดขึ้นในพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองประวัติศาสตร์และมีความเป็นเอกลักษณ์ 

                      ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 346 515

------------------------------------