โปรแกรมเที่ยว 9 วัดแหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม จังหวัดเลย
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 2553

                              เลย ทราเวล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทเ

ลย มนต์เสน่ห์มิรู้ลืม ในโปรแกรมเที่ยว 9 วัด แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมจังหวัดเลย สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี

                        นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่วัดจำนวนมาก และมีความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม แต่วัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ วัฒนธรรมล้านช้าง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดอาริยสงฆ์ อาทิ หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ศรีจันทร์ หลวงปู่คำดี หลวงพ่อขันตี และหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ เส้นทางเที่ยวทั้ง 9 วัดล้วนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัด และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปสักการบูชา

                        เส้นทางนี้เริ่มจากวัดศรีสุทธาวาส (หลวงปูศรีจันทร์) วัดป่าศรีอภัยวัน (หลวงปู่ท่อน) วัดศรีคุณเมือง (คล้ายวัดเชียงทอง สปป.ลาว) วัดถ้ำผาปู่ (หลวงปู่คำดี ปภาโส) พระธาตุสัจจะ(คล้ายพระธาตุพนม) วัดโพธิ์ชัยนาพึง (พระพุทธรูปองค์แสน) พระธาตุศรีสองรัก (องค์พระธาตุคล้ายพระธาตุหลวง สปป.ลาว) วัดเนรมิตวิปัสสนา (พระพุทธชินราชจำลอง) วัดโพนชัย (พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน) และวัดม่วงไข่ (หลวงพ่อขันตี)
                       
                        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลยทราเวล โทร. 0-4283-0741 E-mail:
Loeitravel@hotmail.com และททท. สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812 /0-4281-1405 E-mail: tatloei@tat.or.th  

------------------------------------------