“งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ”
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค. 2553

                       ในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  กระทรวงกลาโหม , ส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จึงร่วมกันจัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยจะเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทย 

ประเทศที่เข้าร่วมการแสดงและการประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
                      1.ประเทศออสเตรเลีย
                      
2.ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
                      
3.ประเทศเดนมาร์ก
                      
4.ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
                       
5.ประเทศอิตาลี
                      
6.ประเทศญี่ปุ่น
                       
7 ประเทศฟิลิปปินส์
                      
8. ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์
                      
9. ประเทศสหราชอาณาจักร
                    
10.ประเทศสหรัฐอเมริกา
                     11.ประเทศไทย

การจัดโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๔
                    
ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นในครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ  ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ  โดยได้ความร่วมมือจาก ๔ ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศญี่ปุ่น , ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และชมรมพลุแห่งประเทศไทย 
                    
ครั้งที่ 2   วันเสาร์ที่ ๑๔  ส.ค. ๒๕๕๓   จัดงานที่  เมืองพัทยางานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
                   
ครั้งที่ 3    เดือน ธ.ค. ๒๕๕๓ จัดงานที่ จ.ภูเก็ต หรือ จ.ระยอง งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                   
ครั้งที่ 4    เดือน ส.ค. ๒๕๕๔ จัดงานที่ จ.ขอนแก่น หรือ จ.เชียงใหม่ งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน  ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
                    ครั้งที่ 5    เดือน ธ.ค. ๒๕๕๔ จัดงานที่ กทม./จ.นนทบุรี หรือ จ.สุพรรณบุรี งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯดวงประทีปพราวนภา เทิดราชา ราชินี บารมีศรีแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

รายละเอียดการแสดงและประกวดพลุนานาชาติ ครั้งที่2
                    
วันเสาร์ที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ณ บริเวณ ริมชายหาดเมืองพัทยา เวลา ๑๔.oo-๒๒.oo น.
                   
การแสดงและการประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒  นับเป็นการแสดงพลุกลางทะเลที่ใช้พลุจำนวนมากที่สุด และระยะทางการแสดงพลุยาวที่สุดเท่าที่เคยจัดแสดงในประเทศไทย   ณ บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  โดยความร่วมมือจาก ๔ ประเทศ  ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , ประเทศอิตาลี , ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และชมรมพลุแห่งประเทศไทย ที่จะมาร่วมแสดงและประกวดพลุนานาชาติในครั้งนี้

 

 

ชื่อองก์พลุในการจัดการแสดงและประกวดพลุ
                     @ องก์ที่ 1  “ทวยราษฎร์สองธาตรี  ภักดีนิรมิต  อร่ามวิจิตรพัทยา”  (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
                    
@ องก์ที่ 2  “องค์สิริกิตต์พระเคียงขวัญ  สิริมั่นองค์ภูมิพล”  (ประเทศอิตาลี)
                    
@ องก์ที่ 3  “อาหรับคิดประณีตศิลป์  เทิดสยามินทร์ ธ จอมไทย”    (ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ )
                    
 @ องก์ที่ 4  “กลาโหมประโคมชัย  พระสถิตย์ในกิจทรงธรรม์”        (ประเทศไทย)

 

                      ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร  0 2225 8262, 0 2226 3814 และ www.mod.go.th

--------------------------------------