เที่ยวทั่วไทย ตามแนวคิด 7 Greens ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ททท.
วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ค. 2553

                        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” คือ แนวคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ททท. เพื่อให้เกิดผลสำคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป อันเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับทัศนคติ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

 แนวคิด 7 ประการ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

                        Green Heart                เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                       
Green Logistics         เที่ยวใกล้-ไกล เลือกใช้ (พาหนะ) พลังงานสะอาด
                       
Green Attraction        จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความยั่งยืน
                       
Green Activity             เลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                        
Green Community      เที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน
                       
Green Service             จัดการธุรกิจ ตระหนักคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                        Green Plus                   จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

                        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ททท. ได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 21 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำไปสู่ความร่วมมือดำเนินโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด 7 Greens ทั้งยังเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบ ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง ททท.ได้ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานดังกล่าวไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมโดย ททท. ส่วนกลางเอง และกิจกรรมที่ร่วมกับ ททท.สำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ ททท. ร่วมจัดกับหน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลง

                         *    ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมบริการที่พักสีเขียวและชุมชนสีเขียว ในพื้นที่อำเภอปาย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
                         *
    ร่วมกับ มูลนิธิ Samui Green Island จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อนจากการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะสมุย
                         *   
ร่วมกับ มูลนิธิใบไม้เขียว จัดกิจกรรมส่งเสริมบริการโรงแรมและสปาบนเกาะ สมุยให้ได้รับมาตรฐานใบไม้เขียว  ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ
                         *    ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดอบรมบุคลากรของ ททท. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ 5 เมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และนครราชสีมา และพื้นที่นำร่อง ได้แก่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นต้น

 กิจกรรมที่ ททท. ส่วนกลางจัดขึ้น

                          การจัดนิทรรศการเผยแพร่ “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7 Greens (ภาษาไทย-อังกฤษ) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนวทางการลดภาวะโลกร้อนตามแนวคิด 7 Greens อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น งาน Samui Global Mala เกาะสมุย, งานสมัชชาคุณธรรม อิมแพค เมืองทองธานี, งาน Green Fair’09 ณ อุทยานเบญจสิริ, โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ, Eco & Adventure Mart เชียงใหม่, ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เป็นต้น

 กิจกรรมที่ร่วมจัดกับ ททท. สำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ

                         *   โครงการปั่นสองล้อเสาะผ่อธรรมชาติ เมืองปราชญ์ลับแล อุตรดิตถ์
                         *  
โครงการคาราวานสะพายเป้ หิ้วกล้อง ท่องสองบุรี จ.ลพบุรี-สระบุรี
                         *
   โครงการหน้าบ้านน่ามอง ล่องมหานที ชุบชีวีเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
                         *
   โครงการทัศนะครื้นเครง ร่วมบรรเลงรักษ์ป่าไม้ จ.นครราชสีมา
                         *  
โครงการสองล้อ สองน่อง ท่องอำนาจ จ.อำนาจเจริญ
                         *
   โครงการเชียงคานสีเขียว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน จ.เลย
                         *  
โครงการเมล็ดพันธุ์ใหม่ ท่องเที่ยวสดใส หัวใจสีเขียว จ.ตราด
                         *
   โครงการปลูกบ้านให้ปลา คืนเวลาให้ทะเล เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
                         *   โครงการท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม Virgin Hitz Fan Club Party  ตอน ฮิตซ์ จังฮู้  เมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช

                          ในเร็วๆ นี้ ททท. กำลังจะมีโครงการนำร่องอีก 5 เส้นทางด้วยกัน คือ

                         *   ทริปสีเขียว เที่ยวปักษ์ใต้ จ.นครศรีธรรมราช เส้นทางที่ทุกคนจะเต็มอิ่มกับทั้งป่าไม้และทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ยังคงความสดและสมบูรณ์ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม อาทิ สัมผัสทะเลหมอก ที่เขาเหล็ก บ้านกรุงชิง, “ถอดรหัสป่า” ตามเส้นทางอุทยานเขาหลวงสู่น้ำตกกรุงชิง, ชมบ่อน้ำจืดกลางทะเลตามตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่เกาะนุ้ยนอก และถ้าโชคดีอาจได้เห็นโลมาสีชมพู สัตว์สัญลักษณ์แห่งทะเลขนอม รวมถึงสมบัติทางวัฒนธรรมตามวิถีคนเมืองคอน ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ, เยี่ยมชุมชนผ้ามัดย้อมบาติกที่บ้านคีรีวง, นั่งรถรางชมเมืองลิกอร์ (หนึ่งในชื่อที่ใช้เรียกเมืองนครศรีธรรมราช)
                          *   ทริปสีเขียว เที่ยวทั่วน่าน แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดดเด่นด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความแปลกตา มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อีกทั้งยังสามารถสืบทอดวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าประทับใจ ทริปสีเขียว เที่ยวตะวันออก ชลบุรี ร่วมกันคืนชีวิตให้ป่าและอนุรักษ์พันธุ์ชะนีหายาก ตื่นตากับนานาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าใน
มุมมองใหม่ๆ บนยอดไม้สูงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ระยอง เยี่ยมชมสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จันทบุรี เข้าชมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) ตราด สัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสลักคอก เกาะช้าง และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลห้วยแร้ง
                          *  
ทริปสีเขียว เที่ยวภาคกลาง เพชรบุรี เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมทั้งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพลิดเพลินกับการดูนก ซึ่งที่นี่คือแหล่งดูนกสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ, ศึกษาการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชุมพร ตื่นตากับแนวสันทรายบางเบิด ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกแบบโดยน้ำและลมกินเวลานานนับพันๆ ปี  สมุทรสงคราม เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคลน
                          *  
ทริปสีเขียว เที่ยวอีสาน อุดรธานี ศึกษาอารยธรรมโบราณผ่านพิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านเชียง, โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ซึ่งประกอบด้วยสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี, อุทยานโลกล้านปี มีหุ่นจำลองไดโนเสาร์ และพิพิธภัณฑ์แสดงซากสัตว์ดึกดำบรรพ์   กาฬสินธุ์  พิพิธภัณฑ์สิรินธร รวมถึงแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว สกลนคร สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นที่ทัศนศึกษาของประชาชน อาทิ อุทยานแห่งชาติภูพาน เข้าถึงวิถีความเป็นอยู่ของท้องถิ่น ชมการย้อมผ้าด้วยโคลน เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนที่ใด ณ บ้านพรรณานิคม มหาสารคาม นมัสการพระธาตุนาดูน พุทธมณทลอีสานมีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาตร์ และโบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชมและศึกษาพรรณไม้ สมุนไพรอีสาน ที่สถานีวิจัยวลัยรุกขเวช นครราชสีมา เยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น TTA 2008 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการจัดกิจกรรมเดินป่า ส่องสัตว์ ส่องแมลง ดูดาว ไปจนถึงการนวดสมุนไพร เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมบัติทางธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “มรดกโลก”

                           ททท. เชื่อมั่นว่าแนวคิด 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

                            ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.activity.sanook.com/7greens

------------------------------------------------