รักษ์อยุธยา : ปั่นสบาย ๆ สไตล์กรุงเก่า
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ค. 2553

                         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับชมรมจักรยานผักไห่เพื่อสุขภาพได้จัดโครงการรักษ์อยุธยา “ ปั่นสบาย ๆ สไตล์กรุงเก่า ”  ในวันเสาร์ที่ 17  กรกฎาคม  2553  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรณรงค์เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า  รักษาสิ่งแวดล้อม  โดยลดการใช้พลังงานเน้นการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 250 คน

                        นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว  มีทรัพยากรที่หลากหลายแล ะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หลายด้าน  จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ด้วยเหตุนี้ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  จึงได้จัดโครงการรักษ์อยุธยาขึ้น  โดยเน้นกิจกรรมการปั่นจักรยานในแนวคิด Green  Tourism  ซึ่งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนี้จะส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต  และเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกหวงแหนในประวัติศาสตร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้น

                       ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7  

--------------------------------------