ททท. เปิด กิจกรรม เยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียนเมืองอุบลฯ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ค. 2553

                         นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ใน ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2553  ที่วัดบูรพาราม จ.อุบลราชธานี  ททท.สอบ. ได้กำหนดจัดพิธีเปิด กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน  ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2553   การจัดพิธีเปิดดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายสุรพล สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี 

                         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ ให้มีความยั่งยืน และน่าสนใจยิ่งขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะสนในมาเที่ยวชมงาน เฉพ

าะในวันแห่เทียนเท่านั้น  แต่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน  จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของต้นเทียนที่สวยงามว่าต้องผ่านกระบวนการในการจัดทำอย่างยากเย็น และใช้เวลาเตรียมการนานนับเดือน  ต้องใช้ช่างพื้นบ้าน แรงศรัทธา และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก  นอกจากพิธีเปิดแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่ห์ และเกียรติบัตร แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  จ.อุบลราชธานี   ทั้งยังมีการจัดเสวนา “สืบสาย ลายศิลป์ ศิลปินเทียนเมืองอุบลฯ” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ แนวทางในการสืบสานศิลปะ การทำเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ให้ยั่งยืนต่อไป  หลังจากนั้นแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกันเดินทางไปเยือนชุมชนคนทำเทียน ที่วัดทุ่งศรีเมือง วัดท่าวังหิน และวัดหนองบัว  ตามลำดับ                           

                         นางสาวยุพา ปานรอด  ยังกล่าวเสริมอีกว่า  เพื่อเป็นการต่อยอดการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ร่วมกับ ททท.สอบ. และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   จัดทัวร์นำร่อง  เพื่อสัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เยือนชุมชน คนทำเทียน”  ในราคาพิเศษ เพียงท่านละ 169   จำนวน 6 รอบ ในวันที่ 16-18 และ 23 - 25 กรกฏาคม 2553  เพื่อนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมชุมชน คนทำเทียน ที่วัดสำคัญๆ ของเมืองอุบลฯ เช่น วัดศรีประดู่ วัดหนองบัว วัดทุ่งศรีเมือง ฯลฯ  เป็นต้น 

                        ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่  ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-243770   หรือ ที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1510 หรือ 1529   

---------------------------------------------