ททท. ภูมิภาคภาคอีสาน ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอุบลฯ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ค. 2553

                            นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี(ททท.สอบ.) เปิดเผยว่า  ในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฏาคม 2553  ฝ่ายภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กำหนดจัด Fam Trip  นำสื่อมวลชน  และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น กว่า 25 ชีวิต เดินทางมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และร่วม Table Top Sale กับผู้ ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

                           การจัด Fam Trip ดังกล่าว นำโดยนายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว  จึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อผลทางด้านตลาดการท่องเที่ยวของ จ.อุบลราชธานี   โดยเชิญสื่อมวลชน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนกว่า 25 คน เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.อุบลราชธานี  เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ชุมชนทำเทียนพรรษาตามคุ้มวัดต่างๆ ในเมืองอุบลราชธานี รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ปราสาทวัดพู ของ สปป.ลาว ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น   นอกจากนี้ คณะฯ ดังกล่าว ยังสนในเข้าเยี่ยมชมศักยภาพของโรงแรม  ต่างๆ ในพื้นที่ด้วย

                            และเพื่อให้ประสบผลดีทางการตลาดยิ่งขึ้น  ททท. ยังได้จัด Table Top Sale  ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของ จ.อุบลราชธานี ได้มีโอกาส เสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ต่อผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม อ.โขงเจียม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553  ด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มช่องทางในการทำตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการใน จ.อุบลราชธานี

                              นางสาวยุพา ปานรอด  ยังกล่าวเสริมอีกว่า การจัด Fam Trip ในครั้งนี้ ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวของ จ.อุบลราชธานีเพราะตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง  ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีเศรษฐกิจดีอันดับต้นๆ ของโลก  ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน จ.อุบลราชธานี สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยรวมของจ.อุบลราชธานี อย่างแน่นอน

------------------------------------------