ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว”
วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ค. 2553

                    เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่กำลังจะถึงนี้    จังหวัดสกลนครได้กำหนดจัดงาน“วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว เพื่อเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

                    นายวิชุกร กุหลาบศรี  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงาน  ไหว้พระทำบุญ ฟังการบรรยายพระธรรมเทศนา ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน  โดยมีขบวนแห่ขันหมากเบ็งขนาดใหญ่และขบวนแห่โคมบัวบูชา อย่างยิ่งใหญ่ ณ วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร         

                     ซึ่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนี้ เป็นวัดที่มีสังเวชนียสถานจำลองสถานที่ประสูติ  ตรัสรู้  ปฐมเทศนา  และปรินิพพานจากประเทศอินเดียแห่งเดียวในภาคอีสาน และมีพิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม สร้างเป็นรูปทรงจตุรมุข 2 ชั้น จัดแสดงประวัติและเครื่องอัฐบริขารของท่าน  บริเวณใกล้เคียงกันยังมีถ้ำพวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมุจรินทร์องค์ใหญ่ 

                     ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานนครพนม  โทร 042-513490-1  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30  น. หรือที่ e-mail : tatphnom@tat.or.th  www.tatsanuk.com

---------------------------------------------