ททท. แถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว (MAP) ประจำปี 2554
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 2553

                       เย็นวันนี้ (5 กรกฎาคม 2553) นายชุมพล  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงแผนการท่องเที่ยวประจำปี 2554 (Marketing Action Plan : MAP)  โดยมี นายวิชัย  ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการ ททท.  พร้อมทั้ง กรรมการ ททท.  คณะผู้บริหารและพนักงาน ททท. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  ณ ห้อง   เพลนนารี่ 2 ศูนย์การประชุมแห่งสิริกิติ์ 

                        ททท. ได้วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2554 ว่า ประเทศไทยอาจจะเผชิญหน้ากับปัจจัยภายนอกถึง 3 ประการ คือ  1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากนโยบายขาดดุลการคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโลกที่ผ่านมา 2. เผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยน 3. เผชิญหน้าความไม่แน่นอนทางการเมือง

                       สำหรับโอกาสทางการตลาดในปี 2554 นับเป็นความท้าทายที่ ททท. จะใช้โอกาสเปิดกว้างสู่ช่องทางการขายใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชากรส่วนใหญ่ทั่วโลก และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ในขณะเดียวกัน ยังมีโอกาสที่อาจตามมาจากการประกาศเพิ่มความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวน ส่งผลให้เงินหยวนจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น  อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกลง นอกจากนั้น การใช้การแข่งขันกีฬา และฤดูฝนเป็นจุดขายก็อาจจะกลายเป็นโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยได้

                        ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. ได้เตรียม Key Message ในการสื่อสาร เพื่อเร่งฟื้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืน โดยในปี 2554 จะยังคงใช้แคมเปญ “Amazing Thailand : Always Amazes You”  (ความมหัศจรรย์ที่สัมผัสได้ทุกครั้งที่มาเยือน) เพื่อเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คู่ขนานไปกับการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านการ  ออก tag line “Always Amazes You”  โดยจะสื่อตรงสู่นักท่องเที่ยว เป็นการยืนยันที่จะมอบความประทับใจให้ทุกครั้งที่มาเยือน

                        การดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศ  จะดำเนินการตอกย้ำขยายการรับรู้ “Amazing Thailand : Always Amazes You”  เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายผ่านสื่อต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้สื่อร่วมสมัย ได้แก่ สื่อดิจิตอล  เป็นเครื่องมือทางการตลาด เจาะเข้าสู่ใจผู้บริโภค  ควบคู่กับการจัดกิจกรรม Event Marketing และ  Celebrity Marketing  โดยเชิญสื่อมวลชน  ทีมงานผู้เข้าประกวดนางงาม ทีมถ่ายทำภาพยนตร์ ร่วมกิจกรรมในประเทศไทย  นอกจากนี้  ททท. ยังได้ดำเนินการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านทางเครือข่ายสมาชิก Thailand Fan Club ซึ่งมีฐานข้อมูลในตลาดยุโรปกว่า 50,000 คน เพื่อสร้างความภักดี  รวมถึงการขยายช่องทางการขายผ่านคู่ค้าทั้งในและนอกอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ปัจจุบันมีการพัฒนาแยกย่อยตามลักษณะความสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ ททท. ได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งและหวังจะขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น โดยจะต่อยอดขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มแต่งงาน และฮันนีมูน  กลุ่มสุขภาพและความงาม  กลุ่มดำน้ำ และกลุ่ม Green Tourism 

                         การดำเนินงานด้านตลาดในประเทศ จะนำเสนอคุณค่า ไทยเที่ยวไทย ผ่านมุมมองใหม่ให้ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ด้วยการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่จะให้คุณค่ากับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับประเทศไทยควบคู่กันไป  โดย Key Words หลัก ที่จะสะท้อนถึงคุณค่า ประกอบด้วย
                           -    การเที่ยว + ด้วยหัวใจ = ความรัก ความผูกพัน ความมหัศจรรย์ที่คาดไม่ถึง โดยใช้ไลฟ์สไตล์ของคนไทย ซึ่งเที่ยวด้วยหัวใจ รักในสิ่งที่ชอบเป็นตัวกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 
                          -    การเที่ยว + ด้วยกัน = ความสามัคคี ความผูกพัน เห็นคุณค่าของความแตกต่าง โดยใช้งานคอนซูเมอร์แฟร์เป็นแนวทางหลักในการดึงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ ให้เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค เพื่อเห็นคุณค่าของความแตกต่างแต่ละพื้นที่ 
                          -    การเที่ยว + สร้างสรรค์ = มุมมอง ความคิด ไอเดียใหม่ ๆ”   
                          -     การเที่ยว + สำนึก = ความภูมิใจ  มุ่งสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อดูแลรักษาต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศให้ยั่งยืน
                          -    การเที่ยว + เข้าใจ = ความรู้เชื่อมโยง  ปัญญา  ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนำส่งคุณค่าด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาไทย

                           ในปี 2554 ททท. กำหนดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 15.5 ล้านคน  คิดเป็นรายได้ราว 600,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9  ในขณะที่ตลาดในประเทศประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทย 91 ล้านคนครั้ง คิดเป็นรายได้ประมาณ 432,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 3 

---------------------------