ททท. ขอเชิญร่วมอธิษฐานจิตถวายในหลวงในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยราเทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” และตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย. 2553

                       จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา     เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” และตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

                         นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองทางอารยธรรมมานาน โดยมีชาวไทยที่มีเชื้อสายเขมร ลาว กูย(กวย) และจีน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประกอบกับช้างมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานบวชนาค โกนจุก เป็นต้น ในอดีตช้างมีบทบาทสำคัญมากในการออกศึกสงคราม ช้างจึงได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่สร้างบ้านเมือง และถือเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์องค์ใดมีช้างเผือกมาก ถือว่ามีบุญบารมีมาก บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  การประกวดสวดมนต์สรภัญญะและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การประกวดโต๊ะหมู่บูชา  การประกวดบรรยายธรรมะ  นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา  โรงทานมหากุศล  การเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิตถวายในหลวง  การประกวดดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ  พิธีเปิดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง  ขบวนแห่เทียนพรรษาที่วิจิตรงดงามและขบวนแห่ช้างที่ประดับตกแต่งสวยงาม  ด้วยแสงไฟระยิบระยับ พิธีเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชเทียนพรรษา ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์   และในจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลา 07.00 น. จะมีพิธีตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

                       สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 5472  www.dopasurin.org   สำนักงานจังหวัดฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 4451 2039   www.surin.go.th  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 04451 4447-8 E-mail : tatsurin@tat.or.th   www.tourismthailand.org

 

---------------------------------------------