ททท.สำนักงานภูเก็ตผนึกกำลังกับสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดกระตุ้นตลาดองค์กรและนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
วันที่ประกาศข่าว : 11 มิ.ย. 2553

ททท.สำนักงานภูเก็ตผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตและพังงาเดินหน้าปฏิบัติการด้านการตลาดร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวแก่ตลาดองค์กรและนักท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้เดินทางมาจัดประชุมและจัดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ภาคเอกชนนำรายจ่ายค่าสัมมนา ค่าห้องพักมาลดหย่อนภาษีได้และให้ภาครัฐปรับแผนการฝึกอบรมประชุมสัมมนาดูงานภายในประเทศแทนไปต่างประเทศ ประกอบกับภาคธุรกิจต่างนิยมใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัลและสานสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้ ททท.สำนักงานภูเก็ตเล็งเห็นผลประโยชน์ที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะได้รับ จึงได้ผนึกกำลังกับสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตและพังงาเดินหน้าส่งเสริมการขายท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ต พังงาให้ปรากฏแก่สายตาของตลาดองค์กรและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศว่าสามารถเข้ามาทำกิจกรรมและท่องเที่ยวได้ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน หรือ Green Season นี้ มีข้อเสนอจูงใจพิเศษมากมาย ในปีนี้มีแผนการจัดงานใน 4 ภูมิภาคเริ่มจากภาคใต้ได้ดำเนินการไปแล้วที่ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนภาคกลางจัดในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการจัดประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ช่วงงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2553 ที่จ.เชียงใหม่ และจ.อุดรธานีต่อเนื่องกันไป  ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานได้จัดให้มีการพบปะเจรจาธุรกิจโดยตรงระหว่างตัวแทนบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่และตัวแทนตลาดองค์กรพื้นที่เป้าหมายกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวจากภูเก็ต พังงา พร้อมจัดให้มีการนำเสนอข้อมูล สถานการณ์ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลอดจน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นปัจจุบันน่าสนใจในพื้นที่อันดามันก่อนเจรจาธุรกิจด้วย

 นอกจากนี้ ยังได้มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เข้าไปเจาะตลาดของแต่ละภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกลุ่มจังหวัดอันดามัน เนื่องจากปัจจุบันได้มีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานภูเกตกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานอุดรธานีอีกด้วย นางบังอรรัตน์ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติม

                                        ----------------------------------------------------------------