ททท.นำเสนอความอ่อนช้อยทางศิลปนาฏกรรมและการแสดงร่วมสมัยจากทุกภาคทั่วเมืองไทย
วันที่ประกาศข่าว : 9 มิ.ย. 2553

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอผลงานนาฏศิลป์ไทยในเชิงวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาจาก วิทยาลัยนาฏศิลป์

12 สถาบันทั่วทุกภูมิภาค เตรียมชุดการแสดงแปลกใหม่มาแสดงอย่างไม่ซ้ำตลอด 5 วันในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย อาทิ ฟ้อนโจ้ข้าว  ระบำสุมามาลย์ขวัญควีนสิริกิติ์  รำเพยภิรมย์  ระบำนาฏยบูชาพระธาตุ  นบนที   ระบำศรีจนาศะปุระ   ระบำแตระ  ระบำนางกลอง  บันเทิงเริงรำ ลำนำกลองยาว    ฟ้อนละครภูไทกาฬสินธุ์   ฟ้อนกกขาขาว (หมอลำประยุกต์) และชุด “โขง  มหานที  ประเพณี  วิถีชน” รวมการแสดงโส้ทั่งบั้ง  รำศรีโคตรบูรณ์  รำมวยโบราณ ไว้ในชุดเดียวกัน  

ในมหกรรมการแสดงดังกล่าว ยังคัดการแสดงชุดเด่น ๆ ที่สื่อถึงวัฒนธรรมประจำภาค ได้แก่ ชุด “งามแต๊ตั๊ก เอกลักษณ์ล้านนา สะท้อนศิลปะพื้นบ้านล้านนา เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การแต่งกาย ท่วงท่า อารมณ์ และการเคลื่อนไหว  ผ่านกระบวนการการแสดงออกทางการฟ้อนรำ เช่น ฟ้อนวี ฟ้อนสาวไหม  กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง  การแสดง ชุด “ประเรเร”  เป็นการละเล่นพื้นบ้านอีสานของชาว

ญัฮกุร ทางภาคอีสานในลักษณะขับร้องด้นสด คล้ายเพลงปฏิพากย์ของภาคกลาง แสดงถึง ลักษณะลีลา ท่วงท่า การร่ายรำ เฉพาะของกลุ่มชน  การแสดง ชุด “ระบำกายนคร”  ประดิษฐ์ขึ้นโดยจินตนาการจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาฉบับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มุ่งสอนธรรมะ  คติธรรมความเชื่อทางพุทธศาสนา  โดยเปรียบเทียบเอาร่างกายของมนุษย์เป็นเมืองๆ หนึ่ง  ที่พยายามหาทางเอาชนะกิเลส ตัณหาด้วยการสร้างกุศลและบารมี  การแสดง ชุด “แขกแดงเกี้ยวยาหยี”  เป็นการสร้างสรรค์จาก“ลิเกป่า”ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้มีเนื้อหา เป็นการเกี้ยวพาราสี โต้ตอบกัน  การแสดง ชุด “สักการะบูชานาฏยศิวะอัปสรา”  เป็นการร่ายรำบูชาพระศิวะ ได้แนวคิดมาจากการประกอบพิธีทางศาสนาฮินดูในปราสาทสด๊กก๊อกธม

ผสมผสานท่ารำทวารวดี  108 ท่าในคัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์และท่ารำจากภาพจำหลักและรูปปั้นของปราสาทสด๊กก๊อกธม เข้ามาใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ  เช่นเดียวกับ ระบำเทวีศรีสัชนาลัย ซึ่งนำหลักฐานท่ารำ

เครื่องแต่งกาย มาจากลวดลายและรูปจำหลักต่างๆที่ปรากฏอยู่บนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   พิธีกรรมงามล้น สายฝนหยาดสู่ชาวนา เป็นการเรียงร้อยขึ้นใหม่ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมการขอฝน เริ่มจากฟ้อนกลองตุ้ม เพื่อถวายแถนในการขอฝน ฟ้อนแห่นางแมว  ฟ้อนนางด้ง ฟ้อนดึงครก-ดึงสาก ที่แสดงถึงการเสี่ยงทายชุด เทิดไท้องค์กษัตริย์ บุหงามัส เครื่องราชบรรณาการ นคราไทย มลายู เป็นการจำลองรูปแบบประเพณีการถวายบุหงามัส (ดอกไม้เงิน- ดอกไม้ทอง) แด่พระมหากษัตริย์ในอดีต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ“แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีที่ 60”  

อกจากนี้ ยังได้รวบรวมศิลปะการบันเทิงแบบร่วมสมัย มาเติมเต็มความสุขอย่างครบครัน เช่น  การแสดง  Mini Light and Sound 4 เรื่อง ได้แก่ ศรีธรรมาโศกราช นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  เมืองสุโขทัย-รุ่งอรุณแห่งความสุข และ วิมายนาฏการ  การแสดงละครนอก เรื่อง แก้วหน้าม้า โดยใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน  การแสดงศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย   มายากล “ทักซิโด้” จาก โรงละครมายากลเมืองพัทยา (Tuxido Magic Theater)   เป็นโรงละครมายากลสมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ที่เทียบเท่าโรงละครมายากลในลาสเวกัสกับนักมายากลไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้แสดงในเวทีระดับโลก  การแสดงดนตรีของวงบางกอกไซโลโฟน วงดนตรีไทยร่วมสมัยที่สร้างสรรค์งานเพลงไทยประยุกต์มานานกว่า 10 ปี เคยได้รับรางวัลเพลงบรรเลงยอดเยี่ยม รวมทั้งได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมมาแล้วหลายประเทศ  สนุกสนานกับเพลงฉ่อย เพลงอีแซว ลำตัดคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ และการแสดงตลกชวนเที่ยว....เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก  9-13 มิถุนายนนี้ ในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย อิมแพค เมืองทองธานี

                                                ---------------------------------------------------------------